Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Владимир Кирилов Дамянов

Рег. № в КАБ

00350

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I