Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Владимир Кирилов Дамянов

За контакт

Адрес

гр.София-1113, бул."Цариградско шосе" 4,жк."Изток"бл.2, вх.А, ет.5, ап.9

Рег. № в КАБ

00350

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I