Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Веселин Иванов Дуковски

За контакт

Адрес

гр.София, ул."Генерал Щерю Атанасов" 8, вх.А, ет.4, ап.4

Рег. № в КАБ

00337

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I