Регистър архитекти

00299 Починал

арх. Атанас Тодоров Тосев

За контакт

Адрес

гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 32, ет.3, ап.4

Рег. № в КАБ

00299

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I