Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Атанас Тодоров Тосев

За контакт

Адрес

гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 32

Рег. № в КАБ

00299

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I