Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Петър Любенов Чернинков

За контакт

Адрес

Сливен 8800, бул. Хаджи Димитър 14, оф. 9

Рег. № в КАБ

00267

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ПРОЕКТАНТСКО БЮРО 044 ЕООД