Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Мая Маринова Атанасова

За контакт

Адрес

Русе ,ул.Рени 4, ж.к.Изток,бл. Бреза вх.Г

Рег. № в КАБ

00257

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХТАЙМ ЕООД