Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Мария Костадинова Стефанова

За контакт

Адрес

РУСЕ, ул. БИСТРИЦА №4 вход 4, ет.4 ап. 7

Рег. № в КАБ

00256

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ЕКСИНТА ЕООД