Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Венцислав Константинов Илиев

За контакт

Адрес

Русе, 7000, ул.Борисова 15, бх."Б" ,ет.3

Рег. № в КАБ

00250

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I