Регистър архитекти

Емил Проданов Платена ППП за 2024 г.

арх. Емил Тотев Проданов

За контакт

Адрес

гр.Разград, ул."Бели Лом "34 ет.5 ап.14

Рег. № в КАБ

00244

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Лозница и Община Самуил

Регионална колегия

Разград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Лозница Община Самуил, община Главен архитект