Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Татяна Стоянова Михайлова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул.Волга"53,ет.2

Рег. № в КАБ

00236

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I