Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Надка Христова Георгиева

За контакт

Адрес

Пловдив ЖК"Тракия"бл.170 вхБ

Рег. № в КАБ

00223

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Авангард А 07 ЕООД