Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Володя Панталеев Стоянов

За контакт

Адрес

Пловдив,ул.Драган Цанков"№25

Рег. № в КАБ

00195

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I