Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Антоанета Иванова Топалова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Цар Ивайло"№3

Рег. № в КАБ

00187

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
УРБА-А ООД