Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Светослав Борисов Герганов

За контакт

Адрес

гр.Плевен,ул."Васил Априлов" 17,вх.Б,ет.7,ап.25

Рег. № в КАБ

00177

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Плевен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I