Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Любка Илиева Върбенова-Стефанова

За контакт

Адрес

Плевен 5800 ул.Ал.Стамболийски №1 офис 705

Рег. № в КАБ

00167

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Плевен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I