Регистър архитекти

00151 Платена ППП за 2021 г.

арх. Мими Димитрова Манчева-Герасимова

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400, ул.”Марин Дринов” 7

Рег. № в КАБ

00151

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I