Регистър архитекти

Бойко Столинчев Платена ППП за 2020 г.

арх. Бойко Атанасов Столинчев

За контакт

Адрес

гр. Пазарджик, 4400 бул."България"8, ап.3

Рег. № в КАБ

00147

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I