Регистър архитекти

00146 Платена ППП за 2021 г.

арх. Антоанета Василева Василева

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400, “Княз Ал.Батенберг”62

Рег. № в КАБ

00146

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ХАБИТАРХ-2 ЕТ