Регистър архитекти

Стоянка Куюмджиева Без ППП или ОПП за 2020 г.

арх. Стоянка Вълчева Куюмджиева

За контакт

Адрес

Кърджали, ул."Г.Кондолов" №2

Рег. № в КАБ

00143

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I