Регистър архитекти

00136 Платена ППП за 2021 г.

арх. Добромир Делчев Генов

Завършил ВИАС (УАСГ) Випуск 1983 год. - специалност "Архитектура". От 09'1983 до 03'1995 год. - работи в НИТИ - Казанлък. От 03'1995 год. до сега - частна практика като архитект - проектантско бюро "Диамант дизайн груп" ЕООД.

За контакт

Адрес

Казанлък, ул."Любен Каравелов" № 9, ет.3, ап.6

Рег. № в КАБ

00136

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Диамант дизайн груп ЕООД