Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Добромир Делчев Генов

За контакт

Адрес

Казанлък, ж.к."Изток", бл.28, вх."В", ап.50

Рег. № в КАБ

00136

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Диамант дизайн груп ЕООД