Регистър архитекти

Мария Хлебарова Платена ППП за 2024 г.

арх. Мария Живкова Хлебарова

За контакт

Адрес

Габрово, ул. Николаевска №7

Рег. № в КАБ

00126

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Габрово

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I