Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Иван Илиев Иванов

За контакт

Адрес

Габрово 5300, ул. Зелена ливада № 21,вх.В,ет.6 ап.18

Рег. № в КАБ

00122

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Габрово

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I