Регистър архитекти

00118 Платена ППП за 2021 г.

арх. Васил Любомиров Вълев

За контакт

Адрес

Габрово 5300, ул.Тодор Бурмов № 8

Уебсайт

http://walevi.com

Рег. № в КАБ

00118

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Габрово

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I