Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Люба Атанасова Еленкова

За контакт

Адрес

гр.Видин ул."Княз Борис"бл23 вх.в ет.2 ап.22

Рег. № в КАБ

00101

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Видин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I