Регистър архитекти

Люба Еленкова Платена ППП за 2021 г.

арх. Люба Атанасова Еленкова

За контакт

Адрес

гр.Видин ул."Княз БорисІ"№23 вх.в ет.2 ап.20

Уебсайт

http://00101

Рег. № в КАБ

00101

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Видин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)