Регистър архитекти

00073 Платена ППП за 2021 г.

арх. Надя Стаматова Стаматова

ОБРАЗОВАНИЕ: 1976 - 1981 Висше, Архитектура, ВИАС,София 2001 - 2002 Стипендиант на Японската фондация, тема "Функционални и естетически аспекти на японската градска среда", Токийски технологичен институт, Токио 2008 - 2011 Доктор, дисертация "Влияние на новите информационни технологии върху архитектурните пространства на библиотеките", ВСУ, Варна

За контакт

Адрес

Варна 9000, бул. "Хр.Ботев" 10, ет. 1, офиси 3 и 4, тел. 052 603310, тел. 0894 318113

Уебсайт

http://architect-varna.com

Рег. № в КАБ

00073

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I