Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Диана Дончева Неделчева-Димова

За контакт

Адрес

гр.Варна жк.Чайка бл.21 вх.А ет.12 ап.66

Рег. № в КАБ

00069

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: VII , Раздел:

Проектантски бюра
ДЕКАРТ ООД