Регистър архитекти

Кирил Кирилов Платена ППП за 2020 г.

арх. Кирил Косев Кирилов

За контакт

Адрес

гр.Бургас, ул."Рилска"31,ет.3

Рег. № в КАБ

00057

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I