Регистър архитекти

Починал

арх. Георги Илиев Натов

Рег. № в КАБ

00021

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

Том и Раздел

Том: , Раздел: