Регионални колегии

Регионалните колегии

Тук можете да откриете информация за контакти, както и имената на председателите, членовете на съветите и техническите изпълнители на всяка регионална колегия.

РК Благоевргад
Председател: арх. Александър Костадинов Сандев  
 
Членове на съвета: 
 • арх. Екатерина Боянова Баханова – Лазарова
 • арх. Мария Петрова Сакелариева – Манова
 • арх. Веселин Атанасов Белинчев
 • арх. Людмила Иванова Сердарова-Манова
 • арх. Никола Христов Дюлгеров
 • ланд. арх. Никола Христов Попкостадинов
Технически изпълнител:
арх. Никола Христов Дюлгеров

Адрес: гр. Благоевград, пл. „Мите Марков”№ 1 ;

Работно време: Понеделник – Петък

Е-mail: kabblg@abv.bg

Телефон: 0889421057

 

РК Варна

Председател: арх. Марин Иванов Велчев

Членове на съвета:

 • арх. Александър Антонов Минчев

 • арх. Жулиан Георгиев Начев

 • л.арх. Деница Иванова Русева

 • арх. Христо Димитров Топчиев

 • арх. Чавдара Руменова Николова

 • арх. Иванка Йорданова Караджова-Гочева

Технически изпълнител: Велизара Стоянова

 

Адрес: гр. Варна, ул. «Мусала» 10

Работно време:

Е-mail:  kabvarna@gmail.com  ; rk-varna@kab.bg

Телефон: +359896451656

РК Видин

Председател: арх. Галина Димитрова Антова

Членове на съвета:

 • арх. Ценка Димова Джотолова
 • арх. Мая Йорданова Томова

Технически изпълнител:

 

Адрес: 3700 гр. Видин, ул. “Рибарска” № 10

Работно време:

Е-mail:galaanto@abv.bg

Телефон: 0888 966 431

РК Габрово

Председател: арх.Мария Живкова Хлебарова

Членове на съвета:

 • арх. Евгений Иванов Николов
 • л.арх. Виктор Венциславов Христов

Технически изпълнител:

 

Адрес: 5300 град Габрово, улица Николаевска № 7

Работно време:

Е-mail:kab.gabrovo@gmail.com

Телефон: 066 805250 и 0888 732490

РК Кърджали

Председател: арх. Стоянка Вълчева Куюмджиева

Членове на съвета:

 • арх. Радосвета Хаджиева
 • арх. Стефан Терзиев

Технически изпълнител:

 

Адрес: гр.Кърджали ул.”Екзарх Йосиф” 19 , вх.В, ап.49

Работно време:

Е-mail: kab.kardzhali@gmail.com

Телефон: 0899 933 798

РК Ловеч

Председател: арх. Боян Иванов Кръстев

Членове на съвета:

 • арх. Емилия Христова Христова-Цонева
 • арх. Милко Иванов Митков

Технически изпълнител: Иваничка Кръстева

 

Адрес: гр. Ловеч, ул. «Търговска» № 24, дом «Преслав», ет. 2, стая 222

Работно време:

Е-mail: kab_lovech@abv.bg

Телефон:  0898/831551

РК Пазарджик

Председател: арх. Петър Иванов Мурджев

Членове на съвета:

 • арх. Димитър Петров Боюклиев
 • арх. Боряна Петрова Банева

Технически изпълнител: арх. Петър Иванов Мурджев

 

Адрес: гр. Пазарджик, ул. «Цар Шишман» 2, ет. 3, стая 3

Работно време:

Е-mail: kab_pazardjik@mail.bg

Телефон: 0894 36 00 34

РК Плевен

Председател: арх. Емил Руменов Дечев

Членове на съвета:

 • арх. Лазар енчев Лазаров
 • арх. Тошо Стефанов Станев

 

 

Адрес: гр. Плевен, ДОМ НА АРХИТЕКТА ул. «Димитър Константинов»23 а, ет. 5

Работно време: От понеделник до петък от 14 до 18ч. при предварително уговорена среща на номер 0894 515 907

Е-mail: kab_pleven@abv.bg

Телефон: 064/801980; 0894 515 907

РК Разград

Председател: арх. Емил Тотев Проданов

Членове на съвета:

 • арх. Петър Димитров Сергев
 • арх. Стефка Цонева Донева

Технически изпълнител: Ренета Цанкова

 

Адрес: 7200 гр. Разград, бул. „България” № 21, ет.3, офис 21

Работно време:

Е-mail: kab_rz@abv.bg

Телефон: 084 660 776 ; 0898 715 175

РК Силистра

Председател: арх. Атанаска Стодева Айдемирска

Членове на съвета:

Технически изпълнител: Гинка Калинова Василева

 

Адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” 70, ет.3, офис 23

Работно време:

Е-mail: silistra@kab.bg

Телефон: 0898443073

РК Смолян

Председател: арх.Христо Михалев Караянков

Членове на съвета:

Технически изпълнител: Анастасия Димитрова Сиракова

 

Адрес: гр. Смолян, бул. „България” 61

Работно време:

Е-mail: kab_smol@mail.bg

Телефон: 0301/69866; 0887319825

РК София Област

Председател:

арх. Борислав Владимиров

Членове на съвета:

 • арх.Ваня Гергова
 • арх.Валери Иванов
 • арх.Ирина Лалева
 • арх.Ивайло Славчев

Технически изпълнител:

арх. Десислава Димитрова

 

Адрес: гр. София, УАСГ, бул.”Христо Смирненски”1, корпус Б/инж.корпус/, ет.11, стая 1112

Работно време: Понеделник,вторник и сряда:  10-13ч. и  14-18ч.

Е-mail: office@kab-so.com

Сайт: www.kab-so.com

Телефон: 0889 07 36 08

РК Търговище

Председател: арх. Вичка Стоянова Колевa

Членове на съвета:

 • ланд.арх. Десислава Спасова
 • арх. Елена Колева

Технически изпълнител:

 

Адрес: 

Работно време:

Е-mail: temp_proekt@abv.bg

Телефон: 0601/67007

РК Шумен

Председател: арх. Красимир Генов Стефанов

Членове на съвета:

 • арх. Милен Лалев Мънков
 • л. арх. Веселин Белчев Василев

Технически изпълнител: Тонка Торосян

 

Адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 145

Работно време:

Е-mail: kab_ok_shumen@abv.bg

Телефон: 0888 916 330

РК Бургас

Председател:

арх. Събин Николов Попов

Членове на съвета:

арх. Венета Ангелова Иванова – Зам.Председател

ланд.арх. Пламен Влаев Матеев – Зам.Председател

арх. Калоян Георгиев Матеев

арх. Мина Стоянова Георгиева

арх. Костадин Христов Христов

арх. Мирослав  Алексиев Бойчев

Технически изпълнител: София Георгиева

 

 

Адрес: гр. Бургас, ул. “Цар Асен” № 7, ет. 3, офис 4

Работно време: Понеделник – Петък

Е-mail: kabburgas@abv.bg ; rk-burgas@kab.bg

Телефон: 056/842 944 ; 0889 715 711

РК Велико Търново

Председател: арх. Юрий Георгиев Любомирски

Членове на съвета:

 • арх. Кристина Лъчезарова Петкова
 • арх. Драгомир Събев Йосифов

Технически изпълнител: Десислава Иванова

 

Адрес: Велико Търново,ул.«Велчова завера» № 14 – Къщата на САБ

Работно време: Понеделник – Петък

Е-mail: kab_vt@abv.bg

РК Враца

Председател: арх. Петър Димитров Червеняшки

Членове на съвета:

 • арх. Валери Свиленов Маринов
 • арх. Петя Петрова Златарска
 • арх. Николай Цветков Нанков
 • арх. Пламен Милчев Стоянов

Технически изпълнител:

 

Адрес: гр. Враца 3000, ул. «Георги Пенчев» № 5

Работно време:

Е-mail: pino55@abv.bg; vratsa@kab.bg

Телефон: 092/661202

РК Добрич

Председател на РК Добрич: арх.Красимир Георгиев Пампоров

Членове на съвета:

арх. Светослава Василева Коларова

арх. Димитринка Георгиева Коева

арх. Елена Иванова Иванова

ланд.арх. Ивелина Бориславова Радилова

Технически изпълнител: Снежана Николова

Адрес: гр.Добрич 9300, ул.България” №3, ет.3 офис 5, „Център за бизнес и култура” (ЦБК)

e-mail: kab.dobrich@gmail.com

GSM: 0896 686124

 

РК Кюстендил

Председател: арх. Невяна Любомирова Йонова

Членове на съвета:

 • арх. Чавдар Христов Георгиев
 • ланд.арх. Анатоли Цветанов Цветков

Технически изпълнител: Росица Петрова

 

Адрес: гр. Кюстендил, ул. “Страцин”, ет.4, ап.12

Работно време:

Е-mail: kab_kn@abv.bg

Телефон: 0879860499

РК Монтана

Председател: арх. Любомир Дамянов Любенов

Членове на съвета:

 • арх. Методи Иванов Методиев
 • арх. Петър Радков Каменов

Технически изпълнител:

 

Адрес: гр. Монтана, бул. “Ал. Стамболийски” № 12

Работно време:

Е-mail: montana@kab.bg ; cab.mont.ld@gmail.com

Телефон: 096/305605

РК Перник

Председател:арх.Михаил ВладимировМихайлов

Членове на съвета:

 • арх.Маринела БорисоваЧолева
 • арх.Александра Бабунска

Технически изпълнител:

 

Адрес: 2300 гр. Перник, ул.“Найчо Цанов” №26, вх.А, партер

Работно време:

Е-mail:ideia_m@mail.bg

Телефон: 076/63 09 90   0896860829

РК Пловдив

Председател: арх. Петко Иванов Костадинов

Членове на съвета:

 • арх. Чавдар Борисов Тенев – зам. председател
 • арх. Мария Михайлова Стоянова – зам. председател
 • арх. Елена Христова Апостолова
 • арх. Христо Димитров Гинев
 • арх. Виолета Миланова Раева
 • арх. Марта Любомирова Теодосиева

Секретар-координатор: арх. Екатерина Генева

Касиер-счетоводител: Ненка Николова

 

Адрес: гр. Пловдив, ул. “П. Каравелов” № 21, ет. 5

Работно време: от понеделник до петък от 9.00 до 13.00 часа

Е-mail: kab_plovdiv@abv.bg

Телефон: 0894 515 919

РК Русе

Председател: арх. Ралица Панайотова

Членове на съвета:

 • арх Венцислав Илиев
 • арх Мария Костадинова
 • арх.Зорница Стамболиева
 • ланд.арх.Саша Рулинска

Технически изпълнител: Атанаска Новакова

 

Адрес: гр. Русе, ул. «Княжеска» № 15, ет.2

Работно време: вторник, сряда, четвъртък от 14 до 16ч.

Е-mail: kab_ruse@abv.bg

Телефон техн. изпълнител: 0884867274

Телефон Председател: 0887 392 264

РК Сливен

Председател: арх. Петко Марчев Любенов

Членове на съвета:

 • арх. Петър Георгиев Койнов
 • арх. Станимир Петров Стамов

Технически изпълнител: Димитър Михов

 

Адрес: гр. Сливен 8800, бул. “Цар Освободител” № 17, ап. 43

Работно време:

Е-mail: kab_sliven@mail.bg

Телефон: 0889672855

 

РК София Град

Председател: арх. Васил Василев

Зам.-председатели: 

Арх. Красимир Язов

Арх. Емил Стоянов

Ланд.арх. Веселин Рангелов

Членове на съвета:

Ланд.арх. Даниела Стайкова

Арх. Женя Илиева

Арх. Любомир Пеловски

Арх. Ангел Енкин

Арх. Любомир Георгиев

Арх. Емил Сардарев

Арх. Здравко Кузманов

Председател на АК “А” – арх. Николай Хаджимарински – по вишегласие, след избор на арх. Васил Василевза Председател на РК София-град към КАБ

Членове:

1. Людмила Пенчева

2. Петър Пенчев

Председател на АК “Б” – арх. Румяна Борисова

Членове на Съвета са всички присъстващи на събранието

Председател на АК “В” – арх. Милен Русенов

Членове:

1. Жанета Колева

2. Слава Димитрова

3. Величка Тименова

4. Николинка Алексеева

Председател на АК “Г” – арх. Костадин Попов

Членове:

1. Милка Белотелева,

2. Игор Христов

3. Донка Занева

4. Здравко Кузманов

Председател на АК “Д” – арх. Гергана Милушева
Членове:

1. Борислав Георгиев

2. Мария Горанова

Председател на АК “Е” – арх. Николай Колев

Членове:

1. Христо Венков

2. Гиляна Комитова

3. Величка Пенова

4. Ангел Енкин

Председател на АК “Ж” – ланд.арх. Десислав Евлогиев

Членове:

1. Боряна Иванова-Ташева

2. Асен Илиев

3. Биляна Лесидренска

4.Лилия Язова

Технически изпълнител: Елена Бикова; ланд. арх. Даниела Стайкова

Касиер-счетоводител: Василка Спандониева

 

Адрес: 1504 София, ул.”Кракра” № 11, Централен дом на архитекта, ет. 1

Работно време: 9:30-18 ч.

Е-mail: kab_sofia@abv.bg

Телефони: 0888 301 413;

Сайт: www.kab-sofia.bg

Фейсбук профил: https://www.facebook.com/RC.Sofiya.grad/

 

РК Стара Загора

Председател: арх. Петър Киряков Киряков

Членове на съвета:

 • арх.Георги Танев Чернев
 • арх.Явор Велчев Янулов
 • арх.Сияна Деянова Янчева
 • арх.Велимир Иванов Георгиев
 • арх.Лиляна Донева Ненова
 • ланд.арх.Велина Симеонова Симеонова

Технически изпълнител: Теофана Станкова

 

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” № 40, ет. 2

Работно време:

Е-mail: kabstz@abv.bg

Телефон: 0888/004190

 

РК Хасково

Председател: арх. Нина Георгиева Танчева

Членове на съвета:

 • арх.Иван Маргаритов Бакалов
 • арх. Янчо Груйчев Апостолов
 • ланд.арх. Драгомир Славчев Андонов
 • арх. Любомир Веселинов Бодуров

 

Технически изпълнител: Красимира Русева

 

Адрес: 6300 Хасково, ул.”Сан Стефано”12, ет.3, офис 8

Работно време: понеделник – петък – от 13.00 до 17.00 часа

Е-mail: kab_haskovo@abv.bg ; n.tancheva@kab.bg

Телефон: 0888 80 99 48

Телефон: 0888 988 087

РК Ямбол

Председател: арх.Георги Георгиев

Членове на съвета:

 • арх.Димитър Бъчваров
 • арх.Илия Бумбалов

Технически изпълнител: 

 

Адрес: гр. Ямбол, ул.“Търговска34, ателие №9

Работно време:

Е-mail: kab.yambol@abv.bg

Телефон: 046/663339

Телефон: 0896 710 610