Работна среща в Министерски съвет, с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството

Работна среща в Министерски съвет, с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството

Извадка от проведената работна среща в Министерски съвет на 16 юни 2017г., с цел намаляване на административната тежест в проектирането и строителството.