Пресконференцията в БТА на КАБ относно промените в ЗУТ

Пресконференцията в БТА на КАБ относно промените в ЗУТ

Можете да гледате официалната пресконференцията в БТА на Камара на архитектите в България относно промените в ЗУТ с участници арх. Владимир Милков – председател на УС на КАБ; проф. д-р арх. Борислав Борисов – зам.- председател на УС на КАБ; Борис Милчев – юридически съветник на КАБ.