Удостоверение за застраховка

Невалидно удостоверение

Невалиден линк или в системата няма данни този член на КАБ да е е включен включен в
"КОМБИНИРАНА ЗАСТРХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ".

Възможно е този член да няма платена Пълна или Ограничена Проектантска Правоспособност за настоящата година.

Моля, проверете дали въведения адрес на удостоверението е верен!