Нормативна уредба

[/vc_column]
Закон за устройство на територията

Закон за обществените поръчки

Закон за културното наследство

Закон за енергийната ефективност

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за авторското право и сродните му права

Превод на ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО на ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Превод на БРАНДЕНБУРГСКИ СТРОИТЕЛЕН ЗАКОН

Превод на ПРАВИЛНИК ЗА СТРОИТЕЛНОТО ПОЛЗВАНЕ

Превод на СТРОИТЕЛЕН КОДЕКС на ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ