Квалификационни обучения на КАБ

Обучителен семинар, организиран съвместно между Камара на архитектите в България ( Комисия квалификация) и АЛУ Кьониг ЩАЛ, предназначен за архитекти