ЛЕКЦИЯ: Система стандарти за строителни продукти към Регламент 305/2011

ЛЕКЦИЯ: Система стандарти за строителни продукти към Регламент 305/2011

ЛЕКЦИЯ: Система стандарти за строителни продукти към Регламент 305/2011

Комисия “Квалификация” към УС на КАБ организира лекция на тема ” Система стандарти за строителни продукти към Регламент 305/2011″ с лектор инж. И.Дабижева – изп.директор на Българския Институт по Стандартизация.

В лекцията ще бъдат разгледани изискванията на Регламент 305/2011, ЗУТ ( чл.169, 169а), хармонизираните стандарти и националните им приложения и тяхното прилагане от архитектите в процеса на проектиране и авторски надзор на обектите. Ще бъде демонстриран начинът на работа със специализирания продукт на КАБ и БИС.

Лекцията ще се проведе на 25.11.2019г. ( понеделник) от 18:00 часа в Зала 1 на САБ, гр. София, ул. Кракра 11. Вход свободен.
Лекцията ще бъде заснета на видео и качена в сайта на КАБ.

Дата и час на започване

понеделник, 25.11.2019 от 18:00 часа

Крайна дата за записване

понеделник, 25.11.2019 до 18:00 часа

Цена

вход свободен

Брой модули

1

Времетраене на един модул

2 часа

Тип обучение

Присъственo

Подходящo за

архитекти, ландшафтни архитекти

Място на провеждане

гр. София, ул. Кракра 11, САБ, Зала 1

Крайният срок за записване/отписване е изтекъл.