ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМАТА “EDGE”

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМАТА “EDGE”

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМАТА “EDGE”


Уважаеми колеги ,

Заповядайте на обучение за експерти по новата система за сертифициране на сгради EDGE, организиран от БСУР на 28 февруари 2019г в зала РУСЕ на Световен Търговски Център ИНТЕРПРЕД!

Иновация от International Finance Corporation (IFC), член на групата на Световната Банка, системата EDGE е инструмент за сертифициране на сгради за масовия пазар, който позволява на развиващи се пазари по света да увеличат мащаба на ресурсно-ефективните сгради по бърз, лесен и достъпен начин.

Обучението ще бъде представено на английски език от акредитиран инструктор по EDGE. Събитието се организира в две части – полудневно въведение в системата и техническа подготовка за професионална квалификация. В сутрешната програма ще представим бизнес възможностите на EDGE и е подходяща за хора на ръководни позиции в множество сектори, както и за всеки заинтересован, без да е необходима предварителна подготовка или професионална степен. В следобедната сесия ще разгледаме техническите изисквания на системата, ще добием опит с нейния софтуер и ще подготвим кадри за изпит по професионалната квалификация EDGE Expert. Тази част е подходяща за лица с практически опит в строителния сектор или съответна професионална степен.

Програма:

9:00 to 9:30 Регистрация

9:30 to 10:45 Въведение

Преглед на системата EDGE

10:45 to 11:00 Кафе-пауза

11:00 to 12:30 EDGE сертификационни роли

Процес и ценообразуване

12:30 to 13:00 Обяд

13:00 to 15:00 Методология, демонстрация на софтуера и ресурсите

Пректическо упражнение с EDGE софтуера

15:00 to 15:15 Почивка

15:15 to 17:00 Практически изпит по EDGE софтуера – резюме

Мерки за енергийна ефективност

Мерки за водна ефективност

Мерки за ефективност на материалите

EDGE Изпит – Ресурси и съвети

Допълнителни въпроси и дискусия

Такси за участие:

Полудневна сесия за въведение в системата EDGE

50 EUR за членове на БСУР и одобрени партньори.

75 EUR за всички останaли участници

Целодневно обучение

125 EUR за членове на БСУР и одобрени партньори.

150 EUR за всички останaли участници

КАБ е одобрен партньор на събитието и всички желаещи членове ще заплащат по-ниската такса.
Обучението ще бъде зачетено като част от системата на продължаващо обучение на КАБ.

Регистрация на телефон +359 876 294929, e-mail: office@bgbc.bg

Дата и час на започване

четвъртък, 28.02.2019 от 09:00 часа

Цена

50/125 E

Тип обучение

Присъственo

Подходящo за

архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти

Място на провеждане

зала РУСЕ на Световен Търговски Център ИНТЕРПРЕД!

Крайният срок за записване/отписване е изтекъл.