Достъпна архитектурна среда

Достъпна архитектурна среда

Списък на членове на КАБ РК Варна, изявили желание за проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда в изпълнение на изискванията на Наредба 4 от 01.07.2009 г:

1. арх. Мартин Тенев
рег. № 03825
e-mail: design@tps2008.org; martin1@abv.bg
тел.: 0896 828 224

2. арх. Иван Трендафилов
рег. № 03747
e-mail: trendafilov.ivan@gmail.com
тел.: 0889 712 785

3. арх. Жулиан Начев
рег. № 04306
e-mail: arch@nachev.com
тел.: 0887 973 888

4. арх. инж. Ричард Михал Хочевски
рег. № в КАБ № 03861 и член на КИИП №05192
тел.: 0892 605 305, 0898 359 146

5. арх. Десислава Христова
тел.: 0899 845934

6. д-р арх. Радост Райновска
архитектурна фирма “АТИКА” ЕООД
гр. Варна, ул. Илинден 33
тел.: 0896 696 252
e-mail: atika.arch@gmail.com

7. арх. Христина Николова
рег. № 04816
тел.: 0895443106

8. арх. Владимир Георгиев Георгиев с ППП, рег.№ КАБ – 05918
Архитектурно бюро “ЗАХЕ” ЕООД
Тел.: +359 52 919750

E-mail: info@sache.pro
http://www.sache.pro