Конкурс

Покана от Rail Baltica Ülemiste за участие в архитектурен конкурс в Талин

Възложител:

Rail Baltica Ülemiste има удоволствието да  покани членовете на КАБ  да участват в архитектурния конкурс на съвместния терминал Rail Baltica Ülemiste и обкръжаващото обществено градско пространство – общо 10 ha – разположени в столицата Естония, Талин.

Съвместният терминал Ülemiste е мястото, където Rail Baltica – изцяло нова железопътна линия в Европейската железопътна мрежа и част от TEN-T Северен морски – Балтийски коридор – започва.  Един приоритетен инфраструктурен проект в ЕС, Rail Baltica и терминал Ülemiste като негова врата към Европейската железопътна мрежа, представлява изключителна възможност и предизвикателство за най-ярките умове в архитектурата да излязат със звездно решение в покрайнините на град Талин,  развиващата се област на Юлемисте.

Това е открит призив към всички архитекти и архитектурни фирми в ЕС, които искат да участват в проектирането на тази значима забележителност в Талин.  Техническият дизайн на терминала ще бъде договорен с победителя в конкурса.

Ние приветстваме Вашите дизайнерски идеи до 1 август 2019 г. Моля, разгледайте този специален уебсайт за повече информация, 3D карта на зоната, официални условия и насоки.

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

01/08/2019