Конкурс

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

Възложител:

Община град Добрич и Камара на архитектите в България (КАБ) – колегия Добрич канят за участие в открит архитектурен конкурс: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

Конкурсът се провежда по реда, описан секция “Техническо задание” и е за фаза идеен проект.

Община град Добрич е Възложител в този конкурс. КАБ – колегия Добрич подпомага процеса и следи за спазване на професионалната етика и правата на всички участници.

Получените предложения ще бъдат разгледани от седемчленно международно жури, което ще избере три проекта – финалисти.

Финалистите получават награди, а Община град Добрич ще покани класирания на първо място участник да сключи договор за възлагане на проектиране на инвестиционен проект (фази технически и работен проект), разработен съгласно представения от същия участник идеен проект.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР:

ОБЩИНА град ДОБРИЧ:  www.dobrich.bg; адрес: 9300 град Добрич, ул. „България“ № 12, п.к. 20.

КОНСУЛТАНТИ:

Христо Харлов – консултант по устройство на територията;

Камара на архитектите в България (КАБ) – Регионална колегия Добрич.

ПАРТНЬОРИ:

Група за подготовка и провеждане на обществено допитване – доброволци;

Камара на архитектите в България (КАБ) –www.kab.bg;

Съюз на архитектите в България (САБ) – https://bularch.eu/bg/;

Регионален фонд за градско развитие – http://jessicafund.bg/bg/.

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Ограничена процедура

За реализация

Едноетапен

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/08/2019