Обществена поръчка

Възложител: Професионална гимназия по транспорт - Н.Й.Вапцаров, гр. Сливница, ул. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 4, За: Лидия Александрова Франк, България 2200, Сливница, Тел.: 0893 615113, E-mail: l_frank@abv.bg, Факс: 0893 615113

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/07/2019