Обществена поръчка

„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура с предмет „Извършване на проектантски и геодезически услуги за съществуващи сгради и имоти на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, собственост на дружеството“, реф. № РРS 19-073.

Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

09/09/2019

Краен срок за предаване