Обществена поръчка

Ремонт на покрив и вътрешни помещения за обект „Отделение по психиатрия“, и изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект „Ремонт на отоплителна инсталация на „Отделение по психиатрия” в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за обект „Отделение по психиатрия” по обособени позиции.

Възложител: УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД, ул. Ген. Столетов 2, За: инж. Пламен Чувиков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0889 431908, E-mail: mbalad_sz_zop@mail.bg, Факс: 042 601125

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/12/2019