Обществена поръчка

„Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“.

Възложител: село Рибново

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

26/11/2019

Уебсайт

www.sou-ribnovo.bg