Обществена поръчка

“Проучвателни и проектантски дейности за нова сграда за Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование “София” в гр. Банкя”.

Възложител: Столична община - район Банкя, ул. Цар Симеон № 1, За: инж.Николай Димитров - заместник-кмет на СО - район Банкя, България 1320, Банкя, Тел.: 02 9977106, E-mail: bankya@bankya.bg, Факс: 02 9977163

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/12/2019