Обществена поръчка

„Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

Възложител: Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова;Радостин Евтимов, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681423; 04 6681438, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/08/2019