Обществена поръчка

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ПГ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВИДИН

Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров, Южна промишлена зона, За: Мариета Георгиева, Бразилия 3700, Видин, Тел.: 094 600805, E-mail: pgaz-vidin@pgaz.org, Факс: 094 601797

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/08/2019