Обществена поръчка

„Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН-Генерал Тошево към РДПБЗН-Добрич“

Възложител: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Добрич, гр. Добрич, бул. 25-ти септември № 72, За: Дарин Василев Димитров, България 9300, Добрич, Тел.: 058 658111, E-mail: dvdimitrov@mvr.bg, Факс: 058 622112

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/08/2019