Обществена поръчка

Предмет на поръчката: НП“Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019.,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир Кратко описание : Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир Изграждане на вътрешен асансьор за 8 лица,които да се ползва и от лица с увреждания. Същият ще бъде монтиран в окото на съществуваща три раменна стоманобетонна стълбищна клетка.

Възложител: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1, За: МАРИЕТА АЛЕКСАНДРОВА ГОЦЕВА, България 2400, РАДОМИР, Тел.: 0777 80559, E-mail: tpg_radomir@abv.bg, Факс: 0777 80559

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/12/2019