Обществена поръчка

Предметът на поръчката предвижда изготвяне в пълен обхват на технически паспорти и сертифициране за енергийна ефективност на строежи/сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Север АД, след обследване за установяване на характеристиките им, свързани с чл. 169 от ЗУТ във връзка с Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/10/2019