Обществена поръчка

Предметът на обществената поръчка е изготвяне на техническо задание за проектиране на пространство за преки излъчвания на изявления във фоайето на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 /пред новата пленарна зала/“.

Възложител: Народно събрание на Република България, пл. Народно събрание № 2, За: Боряна Зайкова, България 1169, София, Тел.: 0359 29393047, E-mail: b.zaykova@parliament.bg, Факс: 0359 29813131

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/01/2020