Конкурс

Ограничен конкурс за проект по ЗОП с предмет Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

Възложител: Столична Община - Направление „Архитектура и градоустройство“

Описание:
Ограничен конкурс за проект по ЗОП с предмет Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София

Документи към поръчката:
1.Обявление за конкурс за проект
2. Решение за откриване на процедура

Документи:

Обявление за конкурс за проект.pdf 505 Kb

Изтегли

Решение за откриване на процедура.pdf 289 Kb

Изтегли

Тип:
Конкурс за проект
Дата на публикуване:
18 февр 2019 11:39
Краен срок за подаване на оферти:
18 февр 2019 12:00 — 8 май 2019 17:30

Съобщения в профила на купувача

1.Documentation_EN
2.European Single Procurement Document (ESPD)
3.Templates.docx
4.link to Terms of reference: https://goo.gl/apzecC
5.link to Annexes: https://goo.gl/tZ2tqd
6.link of Schemes and figures: https://goo.gl/tTeTxk***Notice: All documents in the electronic file in the buyer profile are published in Bulgarian and English for facilitating tender participants.
The English translation is for information purposes only. Completion of tenders and participation requests shall be made in Bulgarian, pursuant to Article 101, Paragraph 6 of the Public Procurement Act.

Templates 96 Kb

European Single Procurement Document (ESPD) 91 Kb

Documentation_EN 784 Kb

ЕЕДОП

1.Документация
2.Образци
3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
4. линк към Задание: https://goo.gl/E2BZx2
5. линк към Приложения: https://goo.gl/Q7iasi
6. линк към Схеми и основни фигури: https://goo.gl/BRf2ML

 

Информация за Възложителя

Направление “Архитектура и градоустройство” към Столична Община http://www.sofia-agk.com/
Лице за контакт:
Елена Василева
02 9238 339
office@sofia-agk.com

Повече информация можете да намерите на следния линк

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Ограничена процедура

За идея

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/05/2019

Резултат

30/07/2019